Bodet stimpilklukkur

Time Box stimpilklukkur

Alhliða stimpilklukku- og tímaskráningarkerfi

 • Inn/útskráning með fingrafari og/eða nándarkorti eða nándarlykli
 • Snertiskjár með aðgengi að innraneti og fjórum síðustu skráningum
 • Skráning fjarvista eða veikindadaga, svo og almennra frí- og helgidaga
 • Unnt að leiðrétta mis- eða vanskráningar
 • Uppsetning mismun. vinnustundatilhögunar eða vakta
 • Utanumhald vinnutíma allt að 100 starfsmanna
 • Reiknar út allar unnar vinnustundir
 • Aðgengi að tímaskráningum gegnum innranet, USB eða WiFi (aukabúnaður)
 • Ein sala, engin áskriftargjöld né mánaðargjald

Kelio stimpilklukkulausn

Mjög öflugt, alhliða tímaskráningarkerfi og megin áhersla Bodet Software fyrir lengra komna.

 • Býður upp á allt sem Time Box býður ekki upp á
 • Stimpilklukkulausn í skýi, eða eigin hýsingu eftir þörfum
 • Hægt er að uppfæra úr Time Box kerfinu í Kelio
 • Miklir sérútfærslu möguleikar til að aðlaga að þörfum viðskiptavinar
 • Hægt að útfæra flóknar reikniaðgerðir fyrir yfirvinnuútreikning ofl.
 • Hægt að stimpla inn í gegnum vefsíðu og síma
 • Hægt að stjórna sumarleyfum og láta starfsmenn sækja um sumarleyfi
 • Miðlægt kerfi sem getur haft margar útstöðvar á mismunandi stöðum, borgum eða þess vegna löndum
 • Fyrir þá kröfuhörðustu sem vilja geta haft víðtæka yfirsýn yfir tímaskráningu starfsmanna, sumarleyfi ofl út um allar trissur
 • Kelio er einnig öflugt aðgangsstýringarkerfi með lausnir frá a-ö
Fjöldi vara á síðu